BMX Steilrydd

BMX Steilrydd

Cymerwch i'r awyr - 17.06.2023
huge-flip.jpg
Mwy Am BMX Steilrydd

Fflips, Twists a Throelli

Yn deillio o'r diwylliant rasio a ddaeth i'r amlwg yng Nghaliffornia yn y 1970au, ganwyd dull rhydd BMX allan o ddychymyg plant a phobl ifanc yn eu harddegau yn yr ardal a ysbrydolwyd gan symudiadau beicwyr roeddem nhw’n awyddus i efelychu eu harwyr.

Yn ystod Gemau Stryd yr Urdd 2022 gwelon athletwr Gemau Olympaidd James Jones a reidwr BMX proffesiynol Jack Watts yn arddangos ei sgiliau a thriciau arbennig. Mae cystadleuaeth 2023 ar agor i unrhyw sydd eisiau dangos bant ei sgiliau neu ennill profiad ar y rampiau unigryw. 

 

Ymunwch â'r gemau

Byddwch yn rhan o Gemau Stryd yr Urdd

Cofrestrwch Nawr

food market.jpg
Y Ramps

Rampiau wedi'i adeiladu ar gyfer y Gemau

Mi fydd Bae Caerdydd yn cael eu droi i barc sglefrio ar gyfer penwythnos o gystadlu a sesiynau rhydd. Mae'r rampiau yn cael eu adeiladu yn benodol ar gyfer y Gemau. Bydd rampiau 2023 bach yn wahanol i 2022 i rhoi cyfleoedd well am triciau anghredadwy 

Manylion y Gystadleuaeth

Rydym yn gyffrous i wahodd beicwyr amatur a proffesiynol i Fae Caerdydd i gystadlu a mwynhau sesiynau rhydd. Gyda rampiau wedi'u hadeiladu yn arbennig am y digwyddiad, byddwch yn barod i weld triciau anghredadwy.

Manylion y Gystadleuaeth
when is the event.jpg

Pryd mae'r digwyddiad?

Mi fydd cystadleuaeth BMX Steilrydd yn cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn yr 17eg o Fehefin yn y Basn Hirgrwn lawr Bae Cae Caerdydd. Fyddwn yn cymryd dros yr ardal gydag ein rampiau wedi'i adeiladu'n arbennig am y digwyddiad dros y penwythnos.

Rhwng sesiynau bydd rhai o reidwyr gorau'r DU yn arddangos ei sgiliau!

PO_190622_URBAN GAMES_315.jpg

Amserlen 2023

13:00 - Cofrestru ar agor

13:30 - Demo / Amser rhydd

13:45 - Galw o dan 12 i'r rampiau (Ymarfer 10 munud)

14:00 - Dechrau cystadleuaeth o dan 12 - 2 x 1 mun

14:30 - Sage Todz perfformio ar y rampiau / Amser Rhydd

15:15 - Galw o dan 16 i'r rampiau (Ymarfer 10 munud) / Gwobrwyo o dan 12

15:30 - Dechrau cystadleuaeth o dan 12 - 2 x 1 mun

16:20 - Galw Pro/Am i'r rampiau (Ymarfer 10 munud) / Gwobrwyo o dan 16

16:30 - Pro/Am Dechrau - 2 x 1 min Runs

17:30 - Pro/AM Gwobrwyo / Demo / Amser Rhydd

18:00 - Safle ar gau

categories.jpg

Categorïau Cystadlu a Gwobrau

Bydd digwyddiadau bechgyn/dynion a merched/benywod yn cael eu cynnal ar gyfer y canlynol -

  • 11 ac o dan

  • 12 - 16

  • Proffesiynol/Am (Unrhyw Oedran)

3 reidiwr gorau yn ennill: 

  • 11 ac o dan - 1af. Ymarfer gyda James Jones | 2ail Cit Gemau Olympaidd DU wedi arwyddo gan James Jones | 3ydd Source BMX Gwobrau
  • 12 - 16 - Ymarfer gyda James Jones | 2ail Cit Gemau Olympaidd DU wedi arwyddo gan James Jones | 3ydd Source BMX Gwobrau
  • Pro/Am -  1af: £500 | 2ail. £300 | 3ydd. £100    
prices.jpg

Cost Mynediad

  • 11 ac o dan  - £5

  • 12 - 16 - £5

  • Proffesiynol/Am (Unrhyw Oedran) - £5

judges.jpg

Beirniaid

Bydd beirniaid profiadol yn cael ei ddarparu gan Team Extreme i beirniadu'r gystadleuaeth 

Enillwyr BMX Pro.JPG

Canlyniadau Pro/Am Bechgyn 2022

1af. Shaun Gornall

2ail. Kaine Mitchell

3ydd. Jordan Clark

4ydd. Ash Finley

5ed. Brendan Jefferies

6ed. Harley Burford

7fed. Archie Cole

8fed. Jack Maquire

9fed. Finley Evans

10fed. Ashley Atwood

 

Llun BMX.JPG

Canlyniadau o dan 16 2022

1af. Alfie Crocker

2ail. Harry Gorman

3ydd. Tyler Rees

register.jpg

Canlyniadau o dan 12 2022

1af. Harry Gorman 

2ail. Jackson King

3ydd. Oliver

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×