Bowldro

Bowldro

Dringo'n Uwch - 16.06.2023
Dringo_3.jpeg
Am Bowldro

Cryfder, Hyblygrwydd, a Datrys Problemau

Gwnaeth bowldro dechrau fel ffordd i ddringwyr ymarfer symudiadau penodol mewn ffordd ddiogel. Ers hyn mae wedi datblygu mewn i gamp ei hun gyda bowldro dan do yn cael ei ychwanegu i'r calendr Gemau Olympaidd yn Tokyo 2021.

Mae Gemau Stryd yr Urdd yng nghyffrous i ychwanegu dringo i ein casgliad o gystadlaethau. Bydd yr Urdd yn gweithio mewn partneriaeth gyda Tafwyl a fydd yn dod a cherddorion a DJ's i'r safle i ddarparu'r gerddoriaeth. Mae croeso i ddringwyr newydd neu brofiadol i gymryd rhan a chystadlu mewn digwyddiad llawn dringo a cherddoriaeth. 

Ymunwch â'r gemau

Byddwch yn rhan o Gemau Stryd yr Urdd 2023

Cofrestrwch Nawr

Dringo_4.jpeg
Y Safle

Canolfan Dringo Flashpoint

Mae'r Urdd yn gweithio gyda Flashpoint a Chymdeithas Fynydda Prydain i greu llwybrau dringo cyffrous i ddringwyr o bob safon.

Manylion Cytadleuaeth

Rydym yn edrych ymlaen at wahodd dringwyr i Ganolfan dringo Flashpoint, Caerdydd, i gystadlu mewn cystadleuaeth Bowldro. Bydd yna amrywiaeth o broblemau i'w ddringo ac mae croeso i ddringwyr o unrhyw safon rhoi go arni.

Manylion Cytadleuaeth
Dringo_1.jpeg

Gwybodaeth am y Gyatadleuaeth

Bydd gystadleuaeth bowldro Gemau Stryd yr Urdd yn cymryd lle yn Flashpoint, Freemans Parc, 236 Penarth Rd, Caerdydd, CF11 8EQ. 

Bydd cystadlaethau yn rhedeg o 16:30 i 22:00 ar Ddydd Gwener y 16eg o Fehefin.

Yn ystod y gystadleuaeth bydd cerddorion a DJ's Cymraeg yn perfformio'n fyw. 

Dringo_2.jpeg

Categoriau Cystadlu a Gwobrau

Bydd yna gystadlaethau gwryw a benyw am y categorïau isod:

15 ac o dan*
16 ac yn hyn
*Gall cystadleuwyr o dan 15 cystadlu yn y gystadleuaeth hon os maen nhw'n hyderus ar lwybrau anoddach.

Mae'r 3 cystadleuwyr gorau yn ennill gwobrau o offer a chit!

Dringo_6.jpeg

Cost Cystadlu

Mae cost £5 i cystadlu

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×