Dawns Stryd

Dawns Stryd

Trowch e i fyny - 17.06.2023
Trawsgwlad Gendlaethol yr Urdd (7).png
Am Dawns Stryd

Dangoswch eich creadigrwydd 


Mae dawns stryd yn cynnwys amrywiaeth o wahanol symudiadau, yn cynnwys Breakin', popping, a locking. Mae hyn yn galluogi rhyddid mewn symudiad sy'n denu rhyngweithio rhwng dawnswyr a gwylwyr. Rydyn yn gyffrous i ychwanegu dawns stryd i'r calendr Gemau Stryd ac yn edrych ymlaen at weld deuawdau a grwpiau yn cymryd i'r lwyddan o flaen adeilad Pierhead. 

 

Ymunwch a'r gemau

Byddwch yn Rhan o Gemau Stryd yr Urdd 2023

Cofrestrwch Nawr

Trawsgwlad Gendlaethol yr Urdd (5).png
Y Safle

Lleoliad Eiconig

Byddwn yn adeiladu llwyddan o flaen adeilad y Pierhead lawr Bae Caerdydd. Gyda DJs leol yn darparu'r gerddoriaeth am y gystadleuaeth bydd y gystadleuaeth yn ddathliad gwych o ddawns stryd yng Nghymru.

 

 

Event Details

Rydyn yn gyffrous i wahodd deuawdau a grwpiau dawns stryd lawr i Bae Caerdydd i gystadlu yn y Gemau Stryd 

Event Details
Dawnsio Stryd 4.jpg

Gwybodaeth am y Gystadleaueth

Byddwn yn cynnal gystadlaethau Dawns Stryd ar dydd Sadwrn y 17eg o Fehefin 2023 o flaen adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd. Bydd gystadlaethau ar wahan am deuawdau a grwpiau gyda tlysau a medalau ar gael i'r enillwyr.

Bydd hawl gan ddeuawdau a grwpiau perfformio am hyd at 4 munud ac mae'n rhaid bod y gerddoriaeth yn Gymraeg neu yn offerynnol.

 

 

Dawnsio Stryd 10.jpg

Categoriau a pris

Deuawd

12 a hyn - £10

Grŵp (4 - 15 unigolyn)

-11 ac o dan - £15 

-12 a hyn - £15

1.png

Beirniaid

Bydd beirniaid profiadol yn cael ei ddewis gan UK Breakin'

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×