Sglefrfyrddio Stryd

Sglefrfyrddio Stryd

Newydd i 2023 - 17.06.2023
Du Gwyn Street Skate.png
Mwy Am Sglefrfyrddio

Ceisio'r Amhosib

Gwyliodd 19.3 miliwn o bobl sglefrfyrddio yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yng Ngemau Olympaidd Tokyo 2020. Mae’r gamp yn tyfu ac rydym yn edrych ymlaen at weld rhai o’r sglefrfyrddwyr gorau yn dangos i ni beth allan nhw wneud yng Ngemau Stryd yr Urdd.

Mi fyddwn yn cymryd dros Park Sglefrfyrddio Barrage Bae Caerdydd i gynnal cystadleuaeth sglefrfyrddio stryd mewn partneriaeth gyda Skateboard GB. Rydym yn edrych ymlaen at weld y goreuon yn cymryd rhan. 

 

Ymunwch â'r gemau

Byddwch yn rhan o Gemau Stryd yr Urdd 2023

Cofrestrwch Nawr

Skate Plaza du a gwyn.png
Y Ramps

Parc sydd yn barod am y Gemau

Mae'r parc sglefrfyrddio ym Mae Caerdydd wedi bod yn cael eu defnyddio gan sglerfyrddwyr o ardraws Cymru ers 2010. Gyda steps, ramps a rails o fewn yr ardal 1,100 metr sgwâr mae'r parc hyn yn caniatáu pob math o sglefrfyrddiwr i arddangos eu doniau a cheisio triciau unigryw.

Manylion y Gystadleuaeth

Rydym yn gyffrous i wahodd sglefrwyr amatur a proffesiynol i Fae Caerdydd i gystadlu yn y gystadleuaeth Sglefrfyrddio Stryd Gemau Stryd yr Urdd. Mae'r gystadleuaeth ar agor i gystadleuwyr o bob lefel ac o bob oedran.

Manylion y Gystadleuaeth
when-event-skate.jpg

Gwybodaeth am y digwyddiad

Bydd cystadleuaeth Sglefrfyrddio Stryd Gemau Stryd yr Urdd yn cael eu cynnal ar barc sglefrio'r Barrage ym Mae Caerdydd, CF10 4LY, sydd wedi cael eu defnyddio am flynyddoedd gan sglefrwyr o ardraws Cymru. 

Mi fydd y gystadleuaeth yn cael eu cynnal ar Ddydd Sadwrn 17 Mehefin am 10yb, gyda sesiynau sy'n gynnwys runs wedi'i amseru a sesiynau jam. 

 

skate-categories.jpg

Categorïau Cystadlu a Gowbrau

Bydd digwyddiadau bechgyn/dynion a merched/benywod yn cael eu cynnal ar gyfer y canlynol:

  • O dan 11  (Canolradd)
  • O dan 16 (Canolradd)
  • Prof/Am (Unrhyw oed)

Bydd y 3 gorau yn ennill gwobr

  • 11 oed ac o dan: 1af. Bwrdd Sglefrfyrddio Bungabled | 2ail. Gwobrau Concrete Killerz | 3ydd. Gwobrau Route One
  • 12 - 16 oed: Offer a chit
  • Pro / Am (unrhyw oed): 1af. £500 | 2ail. £300 | 3ydd. £100

 

skate-prices.jpg

Cost Mynediad

  • O dan 11: £5
  • O dan 16: £5
  • Pro / Am (unrhyw oed): £5
skate-judges.jpg

Beirniaid

Bydd beirniaid profiadol yn asesu pob perfformiad ac yn dewis yr enillwyr.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×