WCMX

WCMX

Adaptive Skating yn Gemau Stryd yr Urdd

Fel rhan o Gemau Stryd yr Urdd mi fydd WCMX ac Adaptive Skate yn cael eu arddangos ar Dydd Sul 19 ar brif Skatepark y digwyddiad.

Yma mi fydd arddangosiadau a sesiynau blasu ar gyfer unrhyw un sydd eisiau cymryd rhan. Lily Rice fydd yn arwain y sesiynau ac yn rhoi arweiniad ac yn rhannu rhai o'r awgrymiadau a gymerodd hi i ddod yn Bencampwr y Byd.

lilly-profile.jpg

Mae Lily yn disgrifio WCMX fel “sglefrfyrddio ond mewn cadair olwyn”, a rydym yn edrych ymlaen at weld pobl yn rhoi go arni ac yn trio rhywbeth newydd yn y digwyddiad. Mae’r sesiynau yn agored i bawb sydd eisiau rhoi cynnig arni. Wnaeth Lily lanio backlip cyntaf hi yn 2017, ac wrth neud hyn yn dod y ferch gyntaf i neud yn Ewrop! Yn diweddar wnaeth Ben Sleet (12 mlwydd oed) cwblhau’r un tric ac yn dod y person fengach yn Ewrop i lanio backflip mewn cadair olwyn. Mae WMCX yn bendant yn un i wylio yn Gemau Stryd yr Urdd eleni.

Beth wnaeth dy ysbrydoli i gymryd rhan mewn WCMX?

Gweld fideo ar lein wnes i a meddwl ei fod yn edrych yn cŵl ac eisiau rhoi cynnig arni. Llwyddais i lanio fflip am nôl am y tro cyntaf ar ôl 4 mis o ymarfer sy’n eithaf cŵl ac mae pethau wedi datblygu ers hynny. Rydw i wrth fy modd! 

 

Pa mor anodd yw hi a beth yw’r elfen fwyaf heriol? 

Dw i’n meddwl mai’r peth anoddaf mewn unrhyw gamp yw hunanhyder, yn enwedig ym myd campau eithafol. Mae hyder yn bendant yn hanfodol, fodd bynnag mae modd magu hyder drwy ddechrau gyda chamau bach a gweithio dy ffordd i fyny yn raddol. Rho gynnig arni!                                  

 

Pryd y gwnest ti ddechrau cystadlu a beth yw’r uchafbwyntiau hyd yn hyn?

Dechreuais gystadlu mewn cystadlaethau WCMX yn 2018 gan ddod yn bencampwraig Ewrop y flwyddyn honno ac yna yn bencampwraig WCMX y Byd yn 2019.

 

Sut wyt ti’n teimlo am Gemau Stryd yr Urdd a pham ei bod yn bwysig i gynnal digwyddiad fel hwn yng Nghymru? 

Mae’n bwysig i gael digwyddiadau fel Gemau Stryd yr Urdd yng Nghymru gan ei fod yn hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol ac yn cynyddu’r nifer o bobl sy’n cymryd rhan mewn chwaraeon yng Nghymru, yn enwedig ymysg plant a phobl ifanc. Mae iechyd meddwl yn bwnc mawr ar hyn o bryd, ac mae tystiolaeth yn dangos y gall chwaraeon ac ymarfer corff helpu i wella iechyd meddwl unigolion felly'r gorau po fwyaf o gyfleoedd sydd ar gael i gymryd rhan!

 

Byddi di’n arwain rhai sesiynau i roi blas ar y gamp yn ystod y penwythnos, a all unrhyw un gymryd rhan a beth fyddi di’n ei ddysgu iddynt? Oes angen iddyn nhw ddod ag unrhyw beth penodol?

Gall unrhyw un gymryd rhan mewn WCMX a Sglefrfyrddio Addasol ac mae digwyddiadau fel Gemau Stryd yr Urdd yn fan cychwyn perffaith.  Yr unig beth sydd ei angen arnoch yw helmed ac agwedd bositif!! 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×