Pêl-Fasged 3x3

Pêl-Fasged 3x3

Anelwch a Saethu
3x3 basketball intro.jpg
Mwy Am Pêl-Fasged 3x3

Hoops

Yn ogystal â bod yn newydd i'r Gemau Olympaidd yn 2020 mae Pêl-fasged 3x3 yn gynwysedig yng Ngemau'r Gymanwlad yn 2022 am y tro cyntaf. Bydd Pêl-fasged Cadair Olwyn 3x3 hefyd yn ymddangos am y tro cyntaf ym Mirmingham ar gyfer Gemau'r Gymanwlad eleni! Bydd yn bendant yn un i’w wylio yng Ngemau Stryd yr Urdd wrth i ni wahodd chwaraewyr o bob rhan o’r wlad i gystadlu yn eu timau ac ymuno â ni am benwythnos o 3x3.

Cofrestrwch nawr

Manylion y Gystadleuaeth

Bydd 2 hanner cwrt yn cael eu hadeiladu wrth fynedfa adeilad y Pierhead i gynnal y cystadlaethau.

Manylion y Gystadleuaeth
when-basketball.jpg

Pryd mae'r digwyddiad?

Mi fydd cystadlaethau Pêl-fasged 3x3 o dan 14 ac o dan 16 yn cael eu cynnal ar Ddydd Sadwrn 18fed o Fehefin a bydd cystadleuaeth o dan 18 ar Ddydd Sul 19eg o Fehefin 2022. Mae yna nifer gyfyngedig o lefydd felly, cofrestrwch nawr!

where is the event.jpg

Ble mae'r digwyddiad?

Bae Caerdydd, Adeilad y Pierhead, CF10 4PZ

categories.jpg

Categorïau Cystadlu

O-dan 14 (Cymysg)

O-dan 16 (Cymysg)

O-dan 18 (Cymysg)

Uchafswm o 4 mewn carfan gydag unrhyw gyfuniad o ferched a bechgyn.

schedule-basketball.jpg

Amserlen

Cofrestru: 9yb - 9.30yb

Gem Cyntaf: 10yb 

Gem Olaf: 6yp

Mi fydd rhestr o gemau yn cael eu cyhoeddi yn agosach i'r digwyddiad.

 

PO_190622_URBAN GAMES_101.jpg

Canlyniadau

Am y canlyniadau dilynwch y dolen yma i wefan FIBA

Canlyniadau

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×