Sglefrfyrddio Parc

Sglefrfyrddio Parc

Neidiwch i mewn i'r Gemau! - 18.06.2023
skateboard-intro.jpg
Mwy Am Sglefrfyrddio

Ceisio'r Amhosib

Gwyliodd 19.3 miliwn o bobl sglefrfyrddio yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yng Ngemau Olympaidd Tokyo 2020. Mae’r gamp yn tyfu ac rydym yn edrych ymlaen at weld rhai o’r sglefrfyrddwyr gorau yn dangos i ni beth allan nhw wneud yng Ngemau Stryd yr Urdd.

Mae Caerdydd a’r Basn Hirgrwn wedi bod yn fan poblogaidd i sglefrwyr dros y blynyddoedd, gan wneud y lleoliad perffaith i gynnal y digwyddiad hwn.

 

Ymunwch â'r gemau

Byddwch yn rhan o Gemau Stryd yr Urdd 2023

Cofrestrwch Nawr

J20425-11 UGG Skate Park Design_2023.png
Y Ramps

Rampiau wedi'i adeiladu ar gyfer y Gemau

Mi fydd Bae Caerdydd yn cael eu droi i barc sglefrio ar gyfer penwythnos o gystadlu a sesiynau rhydd. Mae'r rampiau yn cael eu adeiladu yn benodol ar gyfer y Gemau gan gwmni TeamExtreme. 

Manylion y Gystadleuaeth

Rydym yn gyffrous i wahodd beicwyr amatur a proffesiynol i Fae Caerdydd i gystadlu a mwynhau sesiynau rhydd. Gyda rampiau wedi'u hadeiladu yn arbennig am y digwyddiad, byddwch yn barod i weld triciau anghredadwy. 

Manylion y Gystadleuaeth
when-event-skate.jpg

Gwybodaeth am y digwyddiad

Bydd Parc Sglefrio Gemau Stryd yr Urdd eto yn gael ei adeiladu yn Bae Caerdydd, sydd wedi bod yn cartref i sglefrwyr De Cymru am flynyddoedd.

Bydd y cystadleuaeth sglefrfyrddio parc y gemau yn rhedeg ar yr 18eg o Fehefin ar Parc Sglefrio pwrpasol.

 

skateboarding.jpg

Amserlen

09:00 - Cofrestru

10:00 - WCMX

10:45 - Sesiwn Agored

11:15 - O dan 12

12:45 - Sesiwn Agored

13:45 - O dan 16

15:15 - Sesiwn Agored

16:15 - Pro/AM

17:45 - Gwobrwyo

skate-categories.jpg

Categorïau Cystadlu a Gowbrau

Bydd digwyddiadau bechgyn/dynion a merched/benywod yn cael eu cynnal ar gyfer y canlynol:

 • 11 oed ac o dan  (Canolradd)
 • 12 - 16 oed (Canolradd)
 • Pro/Am (Unrhyw oed)

Bydd y 3 gorau yn ennill gwobr

 • 11 oed ac o dan: 1af. Bwrdd Sglefrfyrddio Bungabled | 2ail. Gwobrau Concrete Killerz | 3ydd. Gwobrau Route One
 • 12 - 16 oed: Offer a chit
 • Pro / Am (unrhyw oed): 1af. £500 | 2ail. £300 | 3ydd. £100

 

skate-prices.jpg

Cost Mynediad

 • 11 ac o dan: £5
 • 12 - 16: £5
 • Pro / Am (unrhyw oed): £5
skate-judges.jpg

Beirniaid

Bydd beirniaid profiadol yn asesu pob perfformiad ac yn dewis yr enillwyr.

Trophy Sglefrfyrddio.JPG

Canlyniadau o dan 16

1af. Gabe Gorman

2ail. Kelly Turner

3ydd. Caitlin Cox

3ydd. Dexter Parrington

5ed. Evan Jones

6ed. Osian George

7fed. Louis Clarke

8fed. Alex Silvey

9fed. Charlotte Robinson

10fed. Annie Sheldon

11fed. Noni Gordon

Enillwyr Sglefryrddio pro merched.JPG

Canlyniadau Merched o dan 12

1af. Ava

2ail. Poppy Howard

3ydd. Lona Gordon 

4ydd. Lola Short

5ed. India Howard

6ed. Emmie Bay Flaherty

7fed. Lowrie Brass

8fed. Jessica Adams

9fed. Anwen Brass

 

Enillwyr Sglefyrddio Pro.JPG

Canlyniadau Bechgyn o dan 12

1af. Jowan Joyce Richards

2ail. Rowan Joyce Richards

3ydd. Elliot Whittaker

4ydd. Alex Tiplady

5ed. Arlo Llewellyn

6ed. Jack Hurley Irwin

7fed. Rory Buckley

Llysgenhadon Gemau Stryd Yr Urdd

Cwrdd a’r pros

 • Lilly Rice

  Learn more

 • Mathew Pritchard

  Learn more

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×